190 viewsQuê hương
0

Tiếng gà mùa xuân
Hay lời cháu hát
Ông nghe ngào ngạt
Hương mùa xuân bay

Nào giơ bàn tay
Búp xinh nhỏ xíu
Cùng Ông ngoại níu
Chúa xuân vào nhà

Mừng cháu lên ba
Đồng tiền Ông tặng
Ngoài kia ửng nắng
Cháu cười nhởn nhơ

Lớn lên làm thơ
Đón chào năm mới
Để Ông phấn khởi
Thấy mình trẻ thêm

Mùa xuân êm đềm
Muôn hoa đua nở
Ông châu hớn hở
Đón mừng Xuân sang

Xuân 2008

Huy Tuấn Asked question 25 November, 2022