180 viewsQuê hương
0

Xin chào các cựu chiến binh
Ta đi theo Đảng bình minh rực hồng
Một thời gìn giữ non sông
Tóc xanh điểm bạc bềnh bồng sức trai
Một thời áo lính miệt mài
Chắc tay súng giữ tương lai nước nhà
Một thời khói lửa xông pha
Gặp nhau tay bắt đậm đà thủy chung
Quyết tâm theo Đảng đến cùng
Bảo vệ Tổ Quốc anh hùng Rồng Tiên
Không mù quáng trước đồng tiền
Phong ba bão táp không nghiêng ngả gì
Theo Đảng vững bước ta đi
Làm theo lời Bác khắc ghi lời thề

– 26/7/2018 –

Huy Tuấn Asked question 25 November, 2022